Poslovni račun in stroški

Banke nam ponujajo več vrst poslovnih računov – izberemo si tistega, ki je za naše podjetje najbolj primeren. Prav tako obstajajo nekatere razlike pri poslovnih računih različnih bank: predvsem v ceni, razširjenosti poslovalnic, fleksibilnosti banke ter sistemu e-bančništva.

Poslovni račun je skupna lastnost vseh podjetij, samostojnih podjetnikov ter vseh ostalih družb ter organizacij v Sloveniji. Posameznik, ki opravlja dejavnost, podjetje ter organizacije morajo namreč imeti vsaj en transakcijski poslovni račun prek katerega plačujejo ter prejemajo denarna sredstva za vse posle, ki so povezane s podjetjem.S poslovnim računom se podjetnik sreča v zelo zgodnji fazi poslovanja podjetja. Postopek odpiranja računa se opravi pri registraciji podjetja.

Stroški, ki so povezani z odprtjem poslovnega računa

Poslovanje z banko za podjetnika ni brezplačno, lahko bi rekli, da strošek vsekakor ni zanemarljiv. Za poslovni račun se zaračunava:

  • nadomestilo za vodenje računa: za malo podjetje od 5 do 10 evrov na mesec,
  • nadomestilo za uporabo e-banke: do 5 evrov na mesec,
  • stroški transakcij (prilivi, odlivi): od 50 centov do 1 evrov na transakcijo.

Skupaj torej vodenje poslovnega bančnega računa za malo podjetje niti ni tako ugodno in hitro nanese od 15 do 30 evrov mesečno. Podjetjem je dandanes priporočeno poslovanje prek e-banke. Takšno poslovanje je podobno tistemu, ki velja za imetnike zasebnih računov.

Transakcije preko e-banke so namreč cenejše kot transakcije na banki, tako da se hitro povrne tistih nekaj evrov za nadomestilo za uporabo e-banke. Po drugi strani pa je res tudi to, da je poslovanje prek e-banke povezano z začetnimi stroški: to je v večini primerov pametna kartica + čitalnik (skupaj to stane okoli 100 evrov – to zadostuje za več let), v nekaterih primerih pa zadostuje digitalno kvalificirano potrdilo, ki stane od 10 do 15 evrov na leto. Nekatere banke ponujajo akcije za mlade podjetnike. Primer je poslovni račun Banke Koper. Med drugim to pomeni, da v prvem letu za podjetnika ni začetnih stroškov: tudi kar se tiče spletnega bančništva ne.